Congres “Problematisch copinggedrag bij meisjes”

Trainershouse heeft een bijdrage mogen leveren aan het congres ‘problematisch coping gedrag bij meisjes’ dat door het Leids Congres Bureau werd georganiseerd. De bijdrage van Trainershouse betrof een inkijkje in twee werelden; de wereld en dilemma’s van de hulpverlener en de wereld en dilemma’s van de client. Hoe kan je als hulpverlener een juiste afweging […]

Focus op verzuim of focus op gezondheid

In de aanpak van verzuim wordt meer en meer het gedragsmodel gehanteerd. Dit model biedt een aantrekkelijk perspectief op verzuim en hoe verzuim terug te dringen. Wat wij daaraan toevoegen is een aanvullende focus. Focus niet alleen op verzuim maar focus vooral op gezondheid. De aanpak daarbij is positief, optimistisch en oplossingsgericht. Door u te […]

Leergang KCC – KlantContactCenter medewerker

Trainershouse levert een bijdrage aan de leergang KlantContactCenter-medewerker. Deze leergang op MBO3 niveau is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die werken of gaan werken in een Klantcontactcenter. De afwisseling tussen kennisgerichte vakken en communicatieve en vaardigheid gerichte vakken maken deze opleiding tot een succes. Op dit moment loopt de opleiding binnen een tiental gemeenten en nog […]

Trainingswijzer.info

Trainershouse doet mee met de nieuwe website www.trainingswijzer.info. Deze website biedt in de eerste fase een gemakkelijke manier voor opdrachtgevers om snel en vrijblijvend informatie of een offerte aan te vragen op het gebied van opleiding en training. Tijdens de tweede fase wordt het platform van de website gebruikt om themagerichte fora aan belangstellenden ter […]

Woonpunt kiest voor Trainershouse

Woonpunt in Limburg heeft voor Trainershouse gekozen. In 2012 wordt er gestart met trainingen in het kader van de-escalatie van agressief gedrag, conflictbeheersing en opvang en nazorg.

Elke deelnemer heeft het examen behaald!

Trainershouse heeft enkele jong fiscalisten binnen het Ministerie van Financien mogen begeleiden in de voorbereiding op hun examen. Tijdens het examen werden zij getoetst op hun mondelinge communicatieve vaardigheden, assertief en zeker optreden voor een groep en persoonlijke presentatievaardigheden. Met trots kunnen wij melden dat alle deelnemers het examen hebben behaald. Proficiat! Wij wensen hen […]

Trainingen Agressie, Weerbaarheid en Conflictaanpak

Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij diverse trainingen in het kader van Veilig Publieke Taak mogen verzorgen. De trainingen waren functiegericht en zonder uitzondering een succes. De deelnemersevaluaties voldoen ruimschoots aan de NIVTTA-eis. Dit betekent een gemiddelde score van boven de 8. Ook de tweede fase van dit project is succesvol afgesloten met deelnemersbeoordelingen […]

Wederom geslaagde NIVTTA – kwaliteitsaudit

Wederom is een top-trainer van Trainershouse geslaagd voor de NIVTTA-audit! Trainershouse heeft het NIVTTA gevraagd om de kwaliteit van de geleverde diensten te bewaken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.nivtta.nl.

Samenwerking met ESAA – Executive Program

In samenwerking met Erasmus School of Accounting and Assurance organiseert Trainershouse volgend jaar (2012) een nieuw programma voor managers en controllers. Onder de werktitel “de managing controller en de controlling manager” wordt de komen weken de laatste hand gelegd aan deze verkorte opleiding. De opleiding draagt bij aan een betere financiele beheersing van processen in […]

Nieuwe Managementconferentie – Een succes!

Op 18 en 19 oktober heeft de nieuwe opzet van de managementconferentie plaatsgevonden in Tolkamer. Trainershouse heeft deze twee dagen begeleid. Diverse pittige thema’s werden constructief besproken en de gehele opzet van het programma leidde tot een beter functionerend managementteam en concrete afspraken over samenwerking en het behalen van doelen.